Το πρόγραμμα «Πράσινοι Πράκτορες» ανήκει στις δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης για την Αειφορία και η πιλοτική εφαρμογή του έχει ξεκινήσει τη σχολική περίοδο 2013- 2014 σε έξι επιλεγμένα σχολεία στην περιφέρεια Αττικής.

Τα κριτήρια επιλογής των σχολείων είναι η ύπαρξη εγκατεστημένου και λειτουργικού μετρητή, η ποιότητα των δεδομένων που προκύπτουν από αυτόν, το ενδιαφέρον του ίδιου του σχολείου και των εκπαιδευτικών του για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και η ομοιογενής διάχυση των σχολείων στο χάρτη της πόλης.

Λίστα επιλεγμένων σχολείων:

14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

152ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

7ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης

5ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

9ο Δημοτικό Χαλανδρίου

14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

GREEK IPV6 PILOT

Κατέβασε τα αφισάκια μας – Θυμήσου όσα έμαθες – Διάδωσε τις γνώσεις σου!

Κατέβασε τα αφισάκια μας. Θυμήσου όσα έμαθες. Διάδωσε τις γνώσεις σου!